MILAN
MALÉTER
SYSTÉM
Poskytovanie internetového pripojenia v rámci siete TURNET

Realizácia , montáž a servis dochádzkových systémov

Kompletný servis ekonomického systému POHODA

Dodávka , montáž a servis elektronických zabezpečovacích systémov

Dodávka , montáž a servis  kamerových a prístupových systémov

Návrh a realizácia internetových sietí

Servis a údržba počítačových zostáv

Odvírenie, prípadne preinštalácia PC

Poradenstvo ohľadom software a hardware

alternativni text
Kont.telefón : 0905 805760
maleter@turnet.eu

Podrobný cenník služieb poskytovaných v sieti TURNET
platný od 01.01.2014
Por.číslo Jednotlivé položky ------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------- Cena v € s DPH
Milan Maléter - SYSTÉM Turňa nad Bodvou 631
Turňa nad Bodvou 044 02
IČO:37018442 DIČ:1030750853 mob.tf. 0905 805 760
1 Prípojka v bytovom dome do 25 m UTP(panelák) 10 €
2 Doplatok za 1 m UTP s prácou 1,8 €
3 Nastavenie počítača a zapojenie na dátové siete 9 €
4 Montážna hodina technika pri servisnom zásahu - 15 EUR 15 €
5 Prípojka v rodinnom dome WIFI zariadením a 10m UTP 95 131 €
6 Dodávka tech. zariadenia podľa požiadaviek účastníka dohodou
7 NOD antivírusový program podľa aktuálneho cenníka dodávateľa na Internete Cenník
8 Oprava a servis PC v servise technika 25 €
9 Inštalácia komplet PC 3 €
10 Technická pomoc cez telefón do 15 min 0 €
11 Pripojenie druhého PC dohodou
12 Mesačný poplatok za prenos dát 5000/2000 Mbit/s negarantované 1PC- 3PC...fyz .osoba 12 €
13 Mesačný poplatok za prenos dát 5000/2000 Mbit/s negarantované 1PC....... práv. osoba (firma) dohodou
14 Mesačný poplatok za prenos dát 5000/2000 Mbit/s negarantované 2PC....... práv. osoba (firma) dohodou
15 Mesačný poplatok za prenos dát 5000/2000 Mbit/s negarantované 1PC........práv. osoba (firma) 8h 10 €
16 Mesačný poplatok za prenos dát 5000/2000 Mbit/s negarantované zál. linka... 3,4 €
17 Ostatné práce na základe potvrdenej cenovej ponuky ponukou
18 Sankčné odpojenie 17 €
19 Znovu pripojenie 7 €
20 Nahlásenie a prehlásenie osobných údajov napr. sťahovanie 0,8 €
21 Výjazd technika 25 €