MILAN
MALÉTER
SYSTÉM
Poskytovanie internetového pripojenia v rámci siete TURNET

Realizácia , montáž a servis dochádzkových systémov

Kompletný servis ekonomického systému POHODA

Dodávka , montáž a servis elektronických zabezpečovacích systémov

Dodávka , montáž a servis  kamerových a prístupových systémov

Návrh a realizácia internetových sietí

Servis a údržba počítačových zostáv

Odvírenie, prípadne preinštalácia PC

Poradenstvo ohľadom software a hardware

Napíšte : 7824
Napíšte : 7824
alternativni text
Kont.telefón : 0905 805760
maleter@turnet.eu
Objednávka iných prác


Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov je podľa zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov podmienkou na prijatie a spracovanie Vášho e- mailu.